Välkommen till Produqtiva i Varberg AB

Vi erbjuder tjänster inom organisationsutveckling, utbildning, coaching och rehabilitering.
Kontakta oss gärna för mer information.

Organisationsutveckling

Produqtiva stärker och utvecklar människors resurser i organisationer. Det kan vara genom att utveckla arbetslag, medarbetarutveckling, talent management, ta tag i konflikter, medarbetarundersökningar mm

Utbildning

Produqtiva erbjuder utbildning och seminarium i arbetsmiljö, friskfaktorer, hälsa, rehabilitering, kommunikation, konflikthantering mm

Coaching

När man behöver öka effektivitet och stärka målfokus för chefer och ledningsgrupper är coaching en bra metod. Det kan också handla om att få en reflektera över sitt eget ledarskap, vad som behöver utvecklas och stärkas

Rehabilitering

Som arbetsgivare kan du få hjälp när ohälsa hindrar din medarbetare från att vara kvar i sin anställning. Då kan en rehabomställning eller karriärväxling vara en bra lösning för båda parter