RESA

Vi arbetar med Sysselsättningsplatser

Denna tjänst vänder sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som vill ha stöd och hjälp med att komma ut på arbetsmarknaden och prova olika vägar mot arbete. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingar i arbetsmarknadsområdet Halmstad och Mölndal. Dit hör Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka.

Upplägg

När du kommer till Produqtiva får du en egen handledare. Tillsammans går ni igenom din bakgrund, din situation och dina förväntningar.
Vem är du som person? Vilka önskemål har du gällande arbete? Hur ser ditt liv ut i dag? Vilka är dina intressen?
Utifrån dina önskemål arbetar du och din handledare fram vilken sysselsättningsplats som är lämplig.

Ledord hos oss på Produqtiva är respekt, kontinuitet och realistisk matchning gällande sysselsättningsplats

Här är exempel på några olika slags sysselsättningsplatser vi kan erbjuda:

  • Dagligvaruhandel
  • Daglig verksamhet för hundar
  • Lagerarbete
  • Pedagogiskt arbete
  • Vaktmästeri
  • Administration
  • Hästskötsel
  • Caféverksamhet
  • Lokalvård och köksarbete

Friskvård

Skräddarsys efter dina behov och kan exempelvis handla om kost & livsstilsfrågor, personlig träningsrådgivning, stresshantering, mindfulness mm.

Så här gör du:

Kontakta din handläggare på Arbetsfömedling.
När du hos Arbetsförmedlingen fått en sysselsättningsplats beviljad hos oss kommer du inom några dagar att få en tid för ett första möte.
Vid detta möte träffas vi, du, din handläggare från arbetsförmedlingen och din handledare hos Produqtiva, för en första planering.

Har du frågor kontakta vår kontaktperson Git Engblom 073-8010321.