Om oss

Git Engblom – jag är utbildad beteendevetare, hälsopedagog, leg. arbetsterapeut och har också arbetat som organisationskonsult inom human resources (HR).
Jag arbetar främst med utvecklings- och förändringsprocesser där det ofta handlar om det personliga ledarskapet, karriärutveckling och kommunikation via coachning.

Min specialitet är hälsa och rehabilitering för livslång utveckling som bygger på lösningsfokuserad metod med systemteoretisk grund.

Jag började arbeta som HR-konsult 1997 och har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor i alla slags förändringssituationer.
Innan dess har jag haft både ledarbefattning och styrelseordförandepost inom kunskapsbranschen.
Under flera år har jag även fungerat som mentor i student- och chefsprogram.

Jag är certifierad användare av olika personlighets- och karriärinstrument, som Myers Briggs Type Indicator (MBTI), Jungian Type Index (JTI), FIRO-B, 16 PF, Decision Dynamics Beslutsmodell och Karriär- och Kulturmodell, Valpar Component Work Sample (VCWS) samt Stress Management Centers Profiler (SMC).
Jag är också certifierad coach och certifierad executive coach enligt ICF.
Utöver detta har jag utbildning i UGL, grundutbildning i Human Dynamics samt handledarutbildning i Avslappning och Stresshantering.