Coaching

Ledarutveckling

Genom coaching får ledaren en oberoende samtalspartner för reflektion och utveckling av chefsrollen.

Vi skräddarsyr ledarskapsprogram och då ingår t ex:

  • Ökad självkännedom om den egna personligheten
  • Kunskap om hur jag via kommunikation får med mig personalen
  • Konflikthantering
  • Förändringskompetens

Ledningsgruppsutveckling

Ökad kunskap om sig själv och andra I ledningsgruppen för att ha en förståelse för gruppens styrkor, resurser och olikheter. Målet är ökad ledningsmognad och ökad effektivitet.