Rehabilitering

Outplacement – karriärväxling

Dessa tjänster handlar om att få hjälp att gå vidare från en anställning till att hitta ett nytt arbete. Arbetsgivaren får ”good will” både från externt som från internt håll.

Medarbetaren får professionellt och objektivt stöd, utanför organisationen, med att gå vidare, börja se nya möjligheter och därmed också tänka i nya banor.

Exempel på vad som brukar ingå:

  • Personlighetsinstrument
  • Fördjupad självinsikt

Rehabiliteringsomställning

För arbetsgivare som har medarbetare som är sjukskrivna och som inte kan arbeta kvar i företaget erbjuder vi ett speciellt omställningsprogram. Rehabomställning innebär att medarbetare med sjukdomsbakgrund eller som är helt eller delvis sjukskrivna får hjälp att komma tillbaka till arbetsmarknaden.