Utbildning

Produqtiva är utbildare för Prevent och erbjuder i samarbete med dem skräddarsydda utbildningar inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering

  • Grundutbildningen Bättre arbetsmiljö, BAM
  • Friskfaktorer i arbetslivet är det som får människor att trivas och må bra, så väl hemma som på arbetet.
    Genom att inventera, bevara och utveckla det friska kan man stimulera trivsel, utveckling och prestation. Att arbeta aktivt med arbetsmiljön handlar till stor del om att förebygga ohälsa och olycksfall i den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.
  • Produqtiva erbjuder även rehabiliteringsutbildning för chefer och skyddsombud för att snabbare få tillbaka medarbetare som drabbats av ohälsa